KURAN’IN ALLAHINA GöRE İNSAN NASIL BİR VARLIKTIR.

İNSAN NANKÖRDÜR:

“Kahrolası insan ne nankördür (inkârcıdır)” (Abese 80/17)

İNSAN ACİZDİR:
toplu iğneyi batırsan zıplar, sivrisinek anasını ağlatır… Yarım nefesi alamazsa ya da verememezse sahte azameti ve palavrası yerle bir olur!. (Mâide 5/30-31-Nahl 16/4 bkz.)

İNSAN ZAYIFTIR:
“Allah *sizden (yükünüzü) hafifletmek ister, çünkü insan zayıf yaratılmıştır.” (Nisâ 4/28)

İNSAN YÜZSÜZDÜR,ÜMİTSİZDİR;
“İnsan hayr istemekten usanmaz. Fakat kendisine bir kötülük dokunursa hemen ümitsizliğe düşer, üzülüverir…” (Fussilet 41/49)

İNSAN ACELECİDİR;
“İnsan hayrı istediği kadar şerri de ister. İnsan pek acelecidir!…” (İsrâ 17/11)
“İnsan aceleci (bir tabîatta,huyda) yaratılmıştır. Size âyetlerimi göstereceğim; Benden acele istemeyin.” (Enbiyâ 21/37)

İNSAN ZALİMDİR :
“O size istediğiniz her şeyden verdi. ALLAH’ın ni’metlerini sayacak olsanız sayamazsınız. Doğrusu insan zâlim ve keffardır (nankördür) ” (İbrâhim 14/34)

İNSAN NANKÖRDÜR VE CAHİLDİR;
“Biz emâneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler, (sorumluluğundan) korktular. Onu insan yüklendi. Doğrusu o (insan) çok zâlim ve çok câhildir!…” (Ahzâb 33/72)

İNSAN CİMRİDİR:
“De ki: RABB’imin rahmet hazinesine eğer siz sahib olsaydınız, harcanır korkusuyla kıstıkça kısardınız. İnsanoğlu da pek eli sıkıdır (cimridir) .” (İsrâ 17/100)

İNSAN HIRSLI, HUYSUZ VE MIZIKÇIDIR;
“Gerçekten insan pek hırslı ve huysuz yaratılmıştır. Fenalık dokununca mızıkçı, hayr dokununca kıskançtır.” (Meâric 70/19-21)

İNSAN YAĞMACIDIR:
“Malı öyle bir seviş seviyorsunuz ki yığmacasına!…” (Fecr 89/20)

İNSAN AZGINDIR:
“Sakın okumazlık etme! Çünkü insan, muhakkak azıtır!…” (Alâk 96/6)

İNSAN SAPIKTIR;
“Andolsun ki; cin ve insanlardan bir çoğunu cehennem için yarattık. Onların kalbleri vardır, onunla gerçeği anlamazlar; gözleri vardır, onlarla göremezler; kulakları vardır, ama onlarla işitmezler. İşte bunlar hayvan gibidirler, hatta daha şaşkın (dallun:sapık) dırlar. İşte gafiller bunlardır.” (A’râf 7/179)

İNSAN HAYVANDIR;
“Yoksa sen onların çoğunun işittiklerini veya anladıklarını (kavradıklarını) mı sanıyorsun? Onlar sırf hayvan gibi, hatta gidişçe (yolca) daha sapkındırlar. (dallun) ” (Furkân 25/44)

İNSAN KÖR BİR DÜŞMANDIR;
“İnsan görmez mi ki biz onu meniden yarattık. Bir de bakıyorsun ki apacık düşman kesilmiş” (Yâsîn 36/77)

İNSAN EŞŞEKTİR;
“Onlara ne oluyor ki Kur’an’dan yüz çeviriyorlar? Sanki onlar arslandan kaçan ürkmüş yaban eşekleri gibi!” (Müddessir, 49-51)

Birakin insanlar arasinda, hayvanlar arasinda bile ayrim yapar..Mesela Allah kendi yarattigi essegi sevmez ama arslani sever..
Kendi esirine saygi duymayan, asagilayan bir tanri olabilir mi?
O tanri, Kuran`in Allah`i olursa olur..Bir kismini digerinize ustun kildik demiyor mu?
* Yalancılar
* Maymunlar
* Domuzlar
* Eşekler
* Pislikler
* Aşağılıklar
* Canı çıkasıcalar
* Köpekler
* Alçaklar
* Yabani eşekler
* Merkepler
* Susamış develer
* Geberesiceler
* Reziller
* Sapık kişiler
* Beyinsizler
* Kof kütükler
* Zorbalar
* Soysuzlar
* Kahrolasıcalar
* Yalancılar

Kuran’da geçen bu kelimeler ilahi bir yaratıcinın sözleri olabilir mi?Kuran’i yazdıran Muhammed`in bu tarzı, olsa olsa Allah’a hakaret olarak algılanabilir.
Bu ayetlerden sonra “yaratilmişların en değerlisi insandir” diyebilir misiniz?Derseniz Allah`ınıza ters düşmüş olmaz mısınız?Allah’ınız sizinle ayni görüşte değil ki!!!

Reklamlar

5 Responses to KURAN’IN ALLAHINA GöRE İNSAN NASIL BİR VARLIKTIR.

 1. Yasin (Selamen kavlen mir Rabbir rahiym) dedi ki:

  Kuranı Kerim insana yol göstermek üzre indirilmiştir, insanı övmek için değil. Doğruyu söylediği gibi yanlışı da belirtmiştir. İnsanı övdüğü gibi yermesi de anormal değildir. Orada bahsettiğin tabirler benzetmeler için kullanılmıştır. Kelime kelime küfür dahi olsa ne yüce yaratıcımızı ne elçisini böyle yarım akıllı yorumunla itham edemezsin. Sen sana gönderileni reddedebilirsin doğru mu yanlış mı yaptığının karşılığını öldükten sonra alırsın, iman edenlere kuranın Allahı gibi sonsuz kudret ve kerem sahibi yegane yaratıcımızı şikayet edercesine bir tutuma giremezsin. İnsanları doğru bildikleri yoldan döndürmeye çalışmamalısın. Sen imansızsın ve kendinden mesulsün başkalarından değil! Kendin için saçma sapan bir yol bulmuşsun devam etmemelisin ama edebilirsin kimse engelleyecek değil. Lakin dinime, peygamberime ve Allahıma küfür, hakaret ve iftira etmen ve buna mukabil bir mümin tarafından öldürülmen dinen haktır. Sen gebermiş olursun seni geberten ise cennetlik olur, cihad etmiş olur bunu unutma. WEB sayfalarından bloglardan yazmakla olmaz, sivilde karşıma çıkma diye bir tabir vardır ya hani, kimliğini gizlemeni öneririm bu bir tehdit değil ikazdır. Dinen öldürülmen caizdir. Ayrıca son birşey daha diyeyim burada sana cevap yazan karşı görüş bildirmekten ziyade dinini savunan herkes dinen Cihad ediyor ve sayende sevap kazanıyor Allahın izniyle, belki de şer görünendeki hayırlardan birisindir, belki senin saçmalıkların zırvalamaların sayesinde bir kişi cennet ehli olacaktır, belki de o kişi benim Allah bilir. Hülasa kendi vicdanında rahat olamadığın müddetçe dinsizim diyerek sadece kendini kandırırsın. Sen kendi zihninde zaman zaman bu yaptıklarım insani değil bir hayvandan bile daha adiyim dediysen hayatının bir döneminde bilki Rabbim seni senden iyi bildiği için Kuranı kerimde sana ya da bana bazı olumsuz tabirleri benzetme baabında kullanmıştır. Bundan gocunmamalısın. Ateist birinden şunu duymak daha mantıklı gelebilirdi “Allah insanları yaratmış ama denk yaratmamış, imtihanlar çok farklı. Örneğin bana eza dolu bir hayatın ardından ahirette cenneti vaad etmiş, ben bunu kendim seçmedim bunun yerine çok ama çok rahat ve uzun ömürlü bir dünya yaşamı ve ahirette cehennemi seçebilirdim bunu ben seçmeliydim.” diyebilirdin.(Bunların da açıklaması var ama uzun sürer, kısa kesiyorum.) Başından geçen tüm olumsuzlukları da yaratıcına bağlayamazsın sana akıl vermiş mantık vermiş gerisi senin nasıl kullandığına kalmış.

 2. kerim dedi ki:

  Kulakları var duymazlar, gözleri var ama görmezler. Allahımız herşeyi ne güzel de söylemiş.

 3. Yasin dedi ki:

  “Kahrolası insan ne nankördür (inkârcıdır)” (Abese 80/17)

  Siz ayetden kesit alıp yayınlayıp din hakkında Kur’an hakkında ileri geri konuşmalar yapamazsınız bunu yayınlayın da ayetin devamını okumadan lagaluga yapmayın..

  Buyrun ayet 42 son ayettir ve burada Kur’an Suresi biter..Sure ortada bitmez..

  1. (Peygamber), yüzünü ekşitti ve geri döndü.
  2. Âmânın kendisine gelmesinden ötürü
  3. Belki o temizlenecek,
  4. Yahut öğüt alacak da o öğüt ona fayda verecek.
  5. Kendini (sana) muhtaç görmeyene gelince,
  6. Sen ona yöneliyorsun,
  7. Oysa ki onun temizlenip arınmasından sen sorumlu değilsin.
  8. Fakat koşarak sana gelen ,
  9. Ve (Allah’tan) korkarak gelenle ,
  10. Sen onunla ilgilenmiyorsun.
  11. Hayır! Şüphesiz bunlar bir öğüttür,
  12. Dileyen ondan (Kur’an’dan) öğüt alır,
  13. O, değerli sahifelerdir,
  14. Tertemiz kılınmış, yüce makamlara kaldırılmış mukaddes sahifelerde,
  15. Kâtiplerin ellerindedir ,
  16. Değerli ve güvenilir katiplerin.
  17. Kahrolası insan! Ne inkârcıdır!
  18. Allah onu neden yarattı?
  19. Bir nutfeden (spermadan) yarattı da ona şekil verdi.
  20. Sonra ona yolu kolaylaştırdı.
  21. Sonra onun canını aldı ve kabre soktu.
  22. Sonra dilediği bir vakitte onu yeniden diriltir.
  23. Hayır! (İnsan) Allah’ın emrettiğini yapmadı.
  24. İnsan, yediğine bir baksın!
  25. Yağmurlar yağdırdık,
  26. Sonra toprağı göz göz yardık,
  27. Bu suretle orada ekinler bitirdik,
  28. Üzümler ,yoncalar ,
  29. Zeytinlikler, hurmalıklar ,
  30. İri ve sık ağaçlı bahçeler,
  31. Meyveler ve çayırlar bitirdik.
  32. (Bütün bunlar) sizi ve hayvanlarınızı yararlandırmak içindir.
  33. Kulakları sağır eden o ses geldiğinde,
  34. İşte o gün kişi kardeşinden, kaçar.
  35 . Annesinden, babasından,
  36. Eşinden ve çocuklarından .
  37. O gün, herkesin kendine yetip artacak bir derdi vardır.
  38. O gün bir takım yüzler parıl parıl,
  39. Güler ve sevinir.
  40. Yine o gün birtakım yüzleri de keder bürümüş,
  41. Hüzünden kapkara kesilmiştir.
  42. İşte bunlar kâfirlerdir, günahkârlardır.

 4. Fırat dedi ki:

  sen getirip önümüze kuranın bir bölümünü koyar ve bak allah size nankör diyor dersen ben de müslüman birisine namaz kılma allah öyle diyor diyelirim 🙂 senin mantığına göre yani 😀 ..

  Çünkü bir kelimenin devamı ya sonrasında yada daha sonrasında gelir.. mesela gusülsüz namaz kılmayın gibi.. sen şimdi bunun namaz kılmayın kısmını getirip önüme koyarsan üstelik bak allah öyle diyor dersen…

  ne diyim..

 5. Noname dedi ki:

  Allah yarattığını en iyi bilendir. bunun en güzel örneği sensin.. Yüce kitabımız Kuran’a göre insan imanla şereflenir. imanı yoksa hayvandan bile aşşağıdadır

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: